pijl

Coaching

Is het voor uw kind sociaal emotioneel lastig om zichzelf te ontdekken? Geeft dit spanningen en onzekerheid?

Wij nemen uw kind bij de hand zonder dat hij of zij het stuur uit handen hoeft te geven.

Uw kind zal op weg naar de volwassenheid hobbels tegenkomen. Het kan zijn dat het even niet lekker loopt thuis, op school, met vrienden of met zichzelf waardoor deze even vastloopt.

Wij luisteren dan goed naar het verhaal van uw kind maar ook naar uw ervaringen.

Tijdens het intakegesprek welke we ook met u hebben zullen wij proberen om in kaart te brengen wat er aan de hand is. Wij oordelen daarbij niet.

lokaal13 coaching

We stellen een plan van aanpak op die op dat moment het beste lijkt. In plan van aanpak zal altijd ontdekken van kwaliteiten en talenten de rode draad zijn. Het plan van aanpak is een levend document. We sturen het plan bij indien het nodig blijkt te zijn, dit doen we altijd in goed overleg.

*jongeren van 18 jaar of ouder zullen wij altijd eerst om toestemming vragen of wij met ouders in gesprek mogen.
 

Neem contact op