pijl

Voor Scholen

“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes”

Lokaal 13 biedt scholen de mogelijkheid om hen te ondersteunen bij de begeleiding van jongeren tijdens hun onderwijsleerproces als dat in de school even niet lukt.

lokaal13 LOGO LID K4Y 2 1

Ons traject is “Uniek”! Waarom? Dat leest u hier.

lokaal13 image844

 • Aanmelding vanuit de school, onderwijsconsulent of een samenwerkingsverband.
 • Bij Lokaal 13 kan daar waar het welbevinden van de jongeren het toelaat het onderwijsprogramma doorgang vinden.
 • De jongeren worden bij Lokaal 13 gecoacht op het gebied van sociaal emotioneel welbevinden en begeleidt in hun onderwijsleerproces.
 • Jongeren krijgen bij Lokaal 13 de mogelijkheid om online lessen te volgen als de school van herkomst dat wenselijk acht. Begeleidt door een bevoegd docent.
 • Samen met de jongeren kan actief gekeken worden naar een passende stage en/of vervolgopleiding.
 • Jongeren worden door ons in school gevolgd. Waarom? Duurzame gedragsverandering kost tijd.
 • De talenten en kwaliteiten van jongeren zijn de rode draad in onze begeleiding.

lokaal13 image842

 • Minimale achterstanden bij terugkeer op school.
 • Vroegtijdige signalering, verkleint de kans op vroegtijdig schoolverlaten.
 • Jongeren die met vertrouwen terugkeren in school.
 • Behalen van een diploma binnen de gestelde tijd blijft haalbaar.
 • Jongeren komen voor bij voorkeur maximaal 2 dagen per week bij Lokaal 13. De overige dagen draaien ze gewoon mee op school zodat ze het geleerde direct kunnen toepassen in de praktijk en ze gewoon onderdeel blijven van de sociale omgeving die voor de ontwikkeling van jongeren zo belangrijk is.
 • Lokaal13 is aangesloten bij CRKBO (www.crkbo.nl)

lokaal13 image846

 • Inzicht in kwaliteiten en talenten, waardoor keuzes meer richting krijgen en met vertrouwen gemaakt kunnen worden.
 • Minimale achterstand bij terugkeer op school omdat het onderwijsprogramma grotendeels door kan gaan en er binnen de daarvoor gestelde tijd een diploma kan worden behaald.
 • Positiever zelfbeeld.
 • Onderdeel uitblijven maken van de sociale omgeving op school die zo belangrijk is voor gezonde ontwikkeling van jongeren.
 • Het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen.

 

Neem contact op