pijl

De vier fases van Lokaal 13 tot aan (her)integratie

 • Herstel fase,
  • Tot rust komen, veiligheid en vertrouwen. Positieve relatie met mentor. Individuele begeleiding
 • Ontwikkelfase,
  • Opdoen kennis en vaardigheden, passend bij opgestelde doelen middels een lesrooster (individuele begeleiding)
 • Stabillisatiefase,
  • Verankering van cognitieve- en sociale vaardigheden (groepsbegeleiding)
 • (Her)Integratiefase
  • Werken aan (terug) plaatsing op een passende (onderwijs)plek