pijl

Klachtenregeling:

DEELNEMER GEPLAATST VIA KLAVER 4 YOU

Alhoewel wij ons best doen om jouw verblijf en begeleiding voor jou zo prettig mogelijk te maken kan het best voorkomen dat je een klacht hebt welke te maken heeft met Lokaal 13. We nemen iedere klacht uiterst serieus! Hieronder kun je lezen hoe je de klacht kenbaar en bespreekbaar maakt.

 

Eerste proberen met een goed gesprek.

  • Maak het alsjeblieft eerst bespreekbaar met je vaste begeleider of een andere begeleider binnen Lokaal 13. Geef de begeleider aan dat je even een gesprek wilt op een rustige plek. Ga het gesprek met de begeleider aan en vertel rustig en beheerst wat jou klacht is. Zorg dat je voor jezelf eerst op papier wat aantekeningen hebt gemaakt. Aantekeningen kunnen je helpen om je klacht rustig te vertellen en het voorkomt dat je wat vergeet wat je wilt vertellen.
  • Vind je het moeilijk om meteen een gesprek aan te gaan dan mag je je klacht eerst schriftelijk kenbaar maken. Dat kun je doen door een brief te schrijven en deze in de brievenbus te doen. Ook kun je het schriftelijk doen door het contactformulier op onze site (www.lokaal13.com) in te vullen. Geef in de brief of op het online formulier aan of je eerst een gesprek wilt hebben met iemand anders dan je vaste begeleider. Je mag ook aangeven of wij eerst met een je voor jouw bekend persoon in gesprek moeten gaan, een persoon die namens jou het woord kan voeren.
  • Je mag ook in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon van de onderwijszorgboerderij. De vertrouwens persoon is er voor jou en voor jouw belang. De vertrouwenspersoon is Jelske Stegeman, te bereiken via e-mail: jstegeman@landstede.nl

Niet tevreden over het gesprek?

Kom je er niet uit met een goed gesprek en je wilt graag dat een onafhankelijk instantie de klacht behandelt dan mag je gebruikmaken van de klachten procedure van landelijke Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl).

Klaver4You*  is aangesloten bij landelijk Klachtenportaal Zorg.

*Op de site van www.klaver4you.nl  staat de klachtenprocedure uitgebreid vermeld

 

 

Hieronder kun je lezen wat Klachtenportaal Zorg voor jou kan doen en hoe je de klacht kenbaar maakt.

 

Wat gebeurt er nadat we uw klacht hebben ontvangen?

Zodra we uw klacht hebben ontvangen (per e-mail of per post), neemt een van onze onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionarissen contact met u op. Er zijn voor u geen kosten hieraan verbonden.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. KPZ vindt persoonlijk contact vanzelfsprekend, daarom komen wij naar u, als u dat wenst. Door zorgvuldig en onpartijdig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich weer echt gehoord. De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar. Hij of zij overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Als u uiteindelijk samen met de klachtenfunctionaris en de zorgaanbieder om tafel gaat, ligt de oplossing vaak al binnen handbereik.

We bereiken het mooiste resultaat als de klachtenprocedure beëindigd mag worden, omdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. Gelukkig is dat ook heel vaak het geval: in de praktijk wordt meer dan 90% van de zaken die wij behandelen, door beide partijen naar tevredenheid afgehandeld.

Bron: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/

 

Schrijf een brief of een e-mail naar de landelijke Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl).

Tip: vind jij het lastig vindt om zelf een brief of e-mail te schrijven? Laat iemand anders, die jij vertrouwd,  jou dan helpen.


Vermeld in de brief of e-mail:

  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
  • De naam, adres en telefoonnummer van Lokaal 13 en de persoon over wie je een klacht indient, vermeldt er ook duidelijk bij dat Lokaal 13 is aangesloten bij Klaver4You;
  • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
  • Welke oplossing jij graag ziet voor de klacht.

 

Stuur je brief naar:

Klachtenportaal Zorg

Westeinde 14A

1601 BJ Enkhuizen

 

Of mail het naar:

info@klachtenportaalzorg.nl