pijl

Klachtenregeling

DEELNEMERS DIE NIET VIA KLAVER 4 YOU ZIJN GEPLAATST BIJ LOKAAL13

Alhoewel wij ons best doen om jouw verblijf en begeleiding voor jou zo prettig mogelijk te maken kan het best voorkomen dat je een klacht hebt welke te maken heeft met Lokaal 13. We nemen iedere klacht uiterst serieus! Hieronder kun je lezen hoe je de klacht kenbaar en bespreekbaar maakt.

Stap 1: Eerste proberen met een goed gesprek.

 • Maak het alsjeblieft eerst bespreekbaar met je vaste begeleider of een andere begeleider binnen Lokaal 13. Geef de begeleider aan dat je even een gesprek wilt op een rustige plek. Ga het gesprek met de begeleider aan en vertel rustig en beheerst wat jou klacht is. Zorg dat je voor jezelf eerst op papier wat aantekeningen hebt gemaakt. Aantekeningen kunnen je helpen om je klacht rustig te vertellen en het voorkomt dat je wat vergeet wat je wilt vertellen.
 • Vind je het moeilijk om meteen een gesprek aan te gaan dan mag je je klacht eerst schriftelijk kenbaar maken. Dat kun je doen door een brief te schrijven en deze in de brievenbus te doen. Ook kun je het schriftelijk doen door het contactformulier op onze site (www.lokaal13.com) in te vullen. Geef in de brief of op het online formulier aan of je eerst een gesprek wilt hebben met iemand anders dan je vaste begeleider. Je mag ook aangeven of wij eerst met een je voor jouw bekend persoon in gesprek moeten gaan, een persoon die namens jou het woord kan voeren.
 • Je mag ook in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon van de onderwijszorgboerderij. De vertrouwens persoon is er voor jou en voor jouw belang. De vertrouwenspersoon is Jelske Stegeman, te bereiken via e-mail: jstegeman@landstede.nl

Niet tevreden over het gesprek?

 

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

 

Stap 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

 

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/

 

Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
 • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
 • Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

of e-mail: info@iar.nl

 • Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

 

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181

 

De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

 

Stap 3: Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

 

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:

https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

 

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

 

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.

Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;
 • Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.

Geschillencommissie Landbouwzorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

Of e-mail: info@iar.nl

 • Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

 

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

 

 

Wil je meer informatie?

 

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.